Wie, Wat, Waar?

Via dit formulier kan je, als vertegenwoordiger van een vereniging of organisatie, een vorming (infosessie, uitdiepsessie) aanvragen voor de geïnteresseerden. Wij zorgen voor een lesgever met heel wat kennis van zaken, jij zorgt voor de locatie, de benodigdheden en het bij elkaar brengen van de geïnteresseerden.

Gratis of betalend?

De vormingen zijn betalend voor bedrijven en externen. Voor onze leden hebben we een gratis vormingsaanbod en werken we met een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners.
Elke vorming stemt overeen met een aantal credits: als intercommunale bepaal je welke vormingen je wil aanbieden, rekening houdend met een maximum aantal credits in relatie tot het inwonersaantal.
Als gemeente kan je ook dit vormingsaanbod gebruiken om lokaal infoavonden te organiseren op voorwaarde dat de Intercommunale akkoord gaat. Neem als gemeente altijd eerst contact op met je Intercommunale.

Meer mogelijkheden?

Vind je je gading niet binnen het aanbod, neem dan contact op met Elfriede Anthonissen van het Team Thuiskringlopen.

Welk type sessie wil je organiseren?

De mogelijke sessies

Thema
Voedselverlies
Thema
Grasbeheer
Thema
Snoeihout
Thema
Vaste planten
Thema
Dieren
Thema
Thuiscomposteren
Thema
Compostgebruik
Thema
Andere